erlandsson-logo

En nöjd kund är
vår bästa reklam

Erlandssons_004

En nöjd kund är

vår bästa reklam

Välkommen till Br. Erlandsson, det transparenta och kvalitetsmedvetetna byggföretaget

Vi är lyhörda för kundens önskemål och vill att kunden skall vara delaktiga i allt som händer under arbetets gång. Vi bidrar med vår kunskap och erfarenhet för att råda kunden så att slutresultatet blir så bra som möjligt. Vi vill ju både göra ett bra jobb och ha en nöjd kund. Om du anlitar oss kan du kunna känna dig trygg.

Br. Erlandsson skall garantera god kvalitet

Br. Erlandsson skall garantera god kvalitet

Med vårt efternamn som företagsnamn vill vi garantera ett bra resultat – vi vill kunna gå och handla med rak rygg och en stolthet för vårt byggföretag. Vi arbetar ständigt på att förbättra vårt arbetssätt och peppar och stöttar personalen att tänka på samma sätt. De får fortlöpande möjlighet att gå på de vidareutbildningar och kurser som krävs för att hålla en hög yrkesstandard. Vår vision är noll fel och hundra procent nöjda kunder. Vi tar ansvar för arbetet hela vägen, skulle något bli fel så rättar vi garanterat till det.

Fredrik & Niclas Erlandsson

Vi är totalentreprenörer

Vi är totalentreprenörer

Det innebär att du som kund bara behöver en kontakt för ditt byggprojekt. Vi är med från planering till färdigt resultat. Vi har ett brett kontaktnät efter många år i branschen och vet vilka som lämpligast kan ingå i projektet. Ett byggprojekt är en process som ofta tar tid, vare sig det är en renovering, en ombyggnad eller ett nybygge. Då är det viktigt att alla inblandade drar åt samma håll för att resultatet ska bli bra. Och det gäller samtliga inblandade; Kund, byggföretag och eventuella underleverantörer.

Vi har den bästa personal vi kan tänka oss. De förmedlar vår inställning till jobbet.

De här tjänsterna får du hos oss

De här tjänsterna får du hos oss

Vi erbjuder våra kunder nybyggnation, plåtslagare, renovering av badrum, kök mm. Vi byter också fönster och dörrar, i alla fastighetsstorlekar. Vår nybyggda, fullt utrustade plåtverkstad, med duktiga plåtslagare kan utföra alla förekommande arbeten inom arbetsområdet. Vi har en bred verksamhet och vår personal har spetskompetens inom olika områden. Bland annat har vi elektriker och personal med behörighet för våtrum samt erfarna betonganläggare. Finns inte kompetensen inom företaget samarbetar vi med företag i andra branscher.

Vår kundportal ger transparens

När vi tagit fram er offert får du inloggningsuppgifter till kundportalen där du kan se, godkänna eller avböja offerten. När projektet väl startats så kan ni i portalen se de bilder som tas på arbetsplatsen. För arbeten på löpande räkning finns också vår arbetsdagbok som visar vad som utförts och tiden det tagit. Även de kostnader som upparbetas visas och alla uppgifter kommer in i samma takt som de registreras. I kundportalen har alltså du möjlighet att följa med vad som händer under arbetets gång. Här kan du också enkelt hålla kontakt med oss genom portalens meddelandefunktion.

ROT-avdraget

ROT-avdraget

När du anlitar oss för reparation och underhåll (ROT) av en bostad eller fritidsbostad som du äger, kan du göra avdrag för arbetskostnaden. Du kan inte göra avdrag för nybyggt hus eller tillbyggnad till nya hus. Du har möjlighet att göra avdrag och få skattereduktion för 30 % av arbetskostnaden inklusive moms på maximalt 50 000 kronor per person och år. Är ni t.ex två som äger fastigheten tillsammans kan ni då få avdrag med 100.000 kr. Det är vi som utför tjänsten som ansöker hos Skatteverket om rotavdrag. Det är även vi som begär utbetalning från Skatteverket. För mer information, se Skatteverkets hemsida.

Kontakta oss

Fredrik Erlandsson

Offert & planering

Tel 0411-55 14 70

kontor@br-erlandsson.se

Niclas Erlandsson

Ekonomi

Tel 0411-55 14 75

ekonomi@br-erlandsson.se

Jonas Åkerfeldt

Offert & planering

Tel 0411-55 14 70

kontor@br-erlandsson.se